Erhvervsevnetab

Ved du hvad tabt erhvervsevne er, og erhvervsevnetab beregning?

Hvis ikke, så får du her lige et par hurtige pointer!

  • Tab af erhvervsevne er noget der kommer af en skade
  • Det kan både være en arbejdsskade og en personskade

Det kræver nok at man er specialist hvis man skal være i stand til at beregne et erhvervsevne tab, og sådan en specialist er typisk advokat.

Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), der fastlægger en méngrad i forbindelse med tab af erhvervsevne.

Når man mister evnen til at arbejde, også med en hvis procentdel, så kan det have stor økonomisk betydning, og netop derfor kan man have krav på erstatning. Denne erstatningspost er typisk meget højt, og det er derfor vigtigt at man får den rigtige erstatning, da man jo skal kunne bruge økonomisk erstatning, for eksempel til at opretholde den daglige husholdning.

Det kræver som udgangspunkt et tab af erhvervsevne på mindst 15% og beregningen sker med baggrund i din hidtidige indtægt.