Interforce logo

Mit yndlingssted til vandring (og flere andre outdooraktiviteter) er Barbagia

Britt Trude Christensen

Vandreshoppen.dk støtter Interforce

Godt 1700 virksomheder støtter i dag InterForce, der blev etableret i 1999 og har en komité bredt sammensat af topchefer fra en række private og offentlige virksomheder, institutioner og organisationer. Vandreshoppen.dk har også valgt at støtte Interforce.

InterForce er et samarbejde mellem forsvaret og den private og offentlige sektor om forsvarets brug af reserven og Hjemmeværnets frivillige, samlet benævnt Reservestyrken, således at samfundets samlede ressourcer udnyttes bedst muligt. InterForce formål er at forbedre forholdene for de medarbejdere, der har både en militær og civil forpligtelse.

LÆS OGSÅ Fra drøm til virkelighed

Historie

Interforce blev etableret i 1999 som en direkte konsekvens af Forsvarets stigende engagement i internationale fredsmissioner. Det stod hurtigt klart,

at omfanget af udstationeringer ville betyde, at der i højere grad blev brug for at trække på de ca. 10.000 danskere, der ved siden af deres civile job havde en rådighedskontrakt med Forsvaret.

Initiativet blev taget af daværende forsvarschef, general Christian Hvidt og tidligere finansminister Knud Heinesen.

Siden etableringen i 1999 har Interforce gennemgået en regional udbygning. Ud over landskomitéen består organisationen i dag af seks regionale komitéer i henholdsvis Nordjylland, Midt- og Vestjylland, Fyn-, Syd- og Sønderjylland, Bornholm, Storkøbenhavn samt Sjælland, Lolland og Falster.

I hver region er der udpeget en civil lokal erhvervsleder som regional formand samt en militær koordinator fra et militær tjenestested i området. Formanden står i spidsen for en regional komité af erhvervsledere og militære chefer, der har til opgave at udbrede kendskabet til Interforce, som virksomhederne kan tilslutte sig ved at underskrive en støtteerklæring.

Interforce samarbejde

Formål

Formålet med Interforce er at bygge bro og styrke alliancen mellem forsvaret og den private og offentlige sektor gennem arrangementer og anden kommunikation. Samtidig arbejder organisationen for, at den private og offentlige sektor er positive over for at bevilge medarbejdere fra Reservestyrken perioder af frihed til militær tjeneste. Ligeledes er InterForce formål  at forbedre forholdene for de medarbejdere, der har både en militær og civil forpligtelse.

Interforce soldater