VANDRING PÅ ENDELAVE – ØEN MELLEM FJORDEN OG HAVET

Efter lidt over en times sejlads fra Snaptun ankommer man til Endelave. Er du erfaren vandrer med lyst til mange kilometer, er det nok ikke Endelave der skal vælges til vandreturen. Men går man øen rundt, ”Kaninoen”, som vi kalder den længste vandretur her på kaninøen, når man op på ca. 20 km. Og ”Kaninoens” 20 km kan gøre længere med afstikkere på kryds og tværs af øen, og naturen er meget varieret med strand og strandeng, kysthede, skov, overdrev, vådområder og levende hegn. Flotte udsigter er her også nok af, fx kan man fra den sydlige del af øen se Fyn og Æbelø og fra den nordlige del af øen Samsø, Tunø og i klart vejr Helgenæs.

kanin

KANINØEN

Endelave er en af Danmarks største kaninlokaliteter, og det sætter et ganske særligt præg på øen. Kaninerne blev indført til øen i 1920erne, og har været her lige siden. Det er især de mange diger og levende hegn som er tilholdssteder for kaninernes kolonier. Kaniner kan være aktive på alle tider af døgnet, men hvis du gerne vil opleve kaniner på Endelave, er der størst chance for at se dyrene omkring daggry eller i skumringen om aftenen.

øvre endelave

ØVRE

Den øverste ende af Endelave – Øvre, er et stort fredet naturområde på ca. 170 ha, som er fuldstændig ubebygget. Området er skabt af havet ved opbygning af et system af strandvolde. Naturen er varieret med åbne strandenge, lynghede, fyrrekrat og flere små skovsøer. De arealer med hedelyng der er tilbage, er truede, bl.a. af fyrretræer som skygger for lyngen. Øvre naturplejes ved rydning og fåregræsning. Helt ude på nordspidsen kan opleves samme fænomen som ved Grenen i Skagen: pålandsbrænding i vindsiden og blankt vand i læ.

endelave

Den ”hemmelige” sti

Øvre blev fredet i 1968 og der er offentlig adgang overalt efter naturbeskyttelseslovens adgangsregler. En stor del af området er tilgroet med fyrre- og birkeskov, og der går flere steder små stier ind i området, hvor de fleste ender blindt eller bliver til dyreveksler. En af disse små stier snor sig øst-vest gennem skoven og er man heldig at finde den rigtige, kommer man ud til vejen igen på den modsatte side af Øvre.

båd endelave

Vikinger på Endelave

På vejen rundt om Øvre er det værd at tage et stop syd for Øverste Ende, for her ligger der en mærkelig samling sten. I 2010 foretog Horsens Museum i samarbejde med Endelave Museum en lille undersøgelse af stensamlingen, der ved første øjekast kan se temmelig rodet ud, men viste sig at ligge i en langstrakt skibsformet figur, som kaldes en skibssætning. Under undersøgelsen fandt man spor af en fornem kvindebegravelse, som kunne dateres til ca. år 860 e.Kr., altså vikingetiden. Det er et sjældent oldtidsminde, for i hele Jylland er der kun få andre steder, hvor man kan se skibssætninger.

tang endelave

FLASKEN OG FUGLETÅRNET

Strandengene ved Endelave Strandvej hedder Flasken og er et naturreservat, der består af lavvandede vader. Det er et rigtigt vadehav i miniformat, som dannes af tidevandet. Når det er lavvande, kan du næsten gå tørskoet, mens vandet står i knæhøjde 6 timer senere.
Når vandet kommer ind, medbringer det fint sand og mudder, som afsættes på vaden, når vandet trækker sig tilbage igen. De planter, der vokser på vaden, holder på sandet og mudderet, og på den måde dannes der langsomt nyt land.

Ved Flasken er der et fugletårn med tavler hvor du kan se, hvilke fugle der kan observeres ved Flasken.

endelave får

HVOR MÅ MAN GÅ OG HVORNÅR

Kystområderne omkring Endelave har uforstyrrede strandenge og lavvandede havområder, der er rige på fugleliv. Ofte raster store flokke af ænder i havområderne nord og nordvest for øen, og ved Flasken kan ses vadefugle i tusindvis. Endelave med det omkringliggende hav er udpeget som fuglebeskyttelsesområde. Det betyder, at der skal vises ekstra hensyn og specielt i ynglesæsonen:
– gå kun pa stierne eller langs stranden
– gå uden om fuglekolonier
– tag ikke ophold i nærheden af reder eller unger
– løsgaende hunde må ikke medbringes

kajak endelave

AFSTIKKERE

Hvis du vandrer øen rundt og får brug for toilet, vandopfyldning eller tag over hovedet, er her to gode afstikkere: 1. Ved sommerhusområdet (Lynger) går man op mod midten af øen. Ved hjørnet af Havhornet og Kongevejen ligger madpakkehuset, som er overdækket og her er toilet samt udendørs vandhane.
2. Ved Sønderstrand går Søndermølle op til Lægeurtehaven, hvor der også er offentligt toilet samt mulighed for vandopfyldning.

ENDAGSTUR ELLER FLERDAGSTUR

Færgetiderne er lidt forskellige alt efter hvilken ugedag og årstid du vil besøge Endelave på. De fleste dage kan det lade sig gøre at nå øen rundt, hvis man kommer med første færge og tager hjem med sidste. Men så når man heller ikke mere end selve vandreturen. Hvis du vil kombinere vandreturen med at opleve lidt autentisk ø-liv, vores charmerende landsby, det lille museum eller Lægeurtehaven, er en enkelt dag ikke nok.

færgen endelave

Overnatte og spise

For øjeblikket har vi desværre ikke en fungerende campingplads, men på vestøen, lige ovenfor Klinten, ligger Endelavelejren, som er naturlejrplads for cyklister og vandrere. På opslagstavlen ved toiletbygningen står vejledning til betaling mm. Ved skolen er der shelters og bålhytte, som kan bookes ved henvendelse Endelave Skole. Her er også offentligt toilet. Er du til det lidt mere komfortable, findes der kro samt flere BBmuligheder for overnatning på Endelave.
Om sommeren er der flere muligheder for bespisning, men tjek øens webside for åbningstider. Købmanden, som er beliggende midt i byen, holder åbent de fleste dage.

Guidet tur

Hvis I er en større eller mindre gruppe, kunne det måske være en ide at tage Endelaves ø-guide med på turen. Så bliver i guidet rundt til alle de bedste steder og får fortællinger om både natur, historie og ø-liv.

Læs mere på www.oenendelave.dk eller www.endelave-guide.dk.

Læs også Glæden ved at vandre sammen