Danmarks højeste bjerge

Den højdemæssige definition af et bjerg er, internationalt, et minimum på 610 meter. Udfra dette har vi ikke noget i Danmark, der bare minder om et bjerg, men i Danmarks bakkede landskab findes der mange bakketoppe, som i Danmark betragtes som bjerge. Ordet bjerg, indgår i hvert fald i en del stednavne på de danske bakker. Det mest kendte bjerg i Danmark er nok Himmelbjerget, som frem til 1847, blev betragtet som Danmarks højeste bjerg.

Danmarks højeste bjerge Møns Klint

Danmarks landskab er skabt i Istiden.

Istiden satte et tydeligt aftryk på det danske landskab. Det landskab vi kender i dag, er stort set skabt gennem de 3 istider for 12.00 år siden. Danmarks højeste bjerge, blev således skabt da istidens gletsjere skubbede rundt på sand, grus, ler og sten. Herved blev den jyske højderyg, det bakkede terræn på syd- og vestfyn, samt bakkerne nær Møns klint skabt. 

Det danske landskab ændrer sig stadig, f.eks. når Vesterhavet æder af den danske kystlinje, eller da en del af Møns Klint styrtede i havet i januar 1988.

Mennesket har siden bronzealderen ændret det danske landskab. Gravhøje er bygget oven på naturligt høje punkter og derved gjort endnu højere. Men i Danmark har f.eks. grusgravning fjernet naturligt høje punkter i Danmark. Mange åse er forsvundet på denne bekostning. En åse er et samlet bakkeforløb på flere kilometer og rækker mindst 20 højdemeter op over terrænet.

Danmarks højeste bjerge Top 3

De fleste af Danmarks højeste bjerge ligger i østjylland på den jyske højderyg. Enkelte på Bornholm og en ved Møns klint på Sjælland. 

  • Møllehøj – Ejer, Østjylland: 170,86 meter
  • Yding Skovhøj, Østjylland: 170,77 meter
  • Ejer Bavnehøj, Østjylland: 170,35 meter

Himmelbjerget, som man i år mange troede var Danmarks højeste bjerg ligger på en 7. plads blandt Danmarks højeste bjerge. I 1847 blev Himmelbjerget målt til at være 147,30 meter, mens Ejer Bavnehøj blev målt til 170,95 meter. Ejer Bavnehøj overtog pladsen som Danmarks højeste bjerg og bevarede den frem til 2005. 

Gennem længere tid havde der været diskussion om, om Ejer Bavnehøj nu også var Danmarks højeste bjerg. Eller om det var den nærliggende Yding Skovhøj. Målinger af bakkerne omkring Ejer Bavnehøj viste dog, at den hidtil ukendte bakke Møllehøj er Danmarks højeste bjerg. Målingerne af Danmarks højeste bjerge i  2005 er foretaget. så menneskeskabte lag på bakkerne ikke medregnes, således at f.eks. gravhøje ikke medregnet i højden.

Man kan også finde enkelte af Danmarks højeste bjerge på Bornholm. Rytterknægten (162 m) og Ravnebakken (142m)ved Vestermarie på Bornholm er blandt de 10 højeste bjerge i Danmark. 

Vandreture på og omkring Danmarks højeste bjerge

Sporet ved Ejer Bjerge er en vandrerute på 1,5 km gennem varieret terræn, hvor man kommer forbi Danmarks højeste bjerge Møllehøj, Yding Skovhøj Ejer Bavnehøj. Ruten går også forbi andre af Danmarks højeste bjerge, Møgelhøj, Lindbjerg og Kvejnbjerg. 

Ruten er markeret og starter ved parkeringspladsen ved Ejer Bavnehøj. På vandreturen kommer man forbi Møllehøj og Møgelhøj.

Selvom Møllehøj er privatejet, så er det muligt at bestige Danmarks højeste bjerg og nyde udsigten derfra. Møllehøj er markeret med en møllesten fra møllen der stod på toppen frem til 1917. I godt vejr kan man se  Lillebæltsbroen og Samsø. Turen fra Møllehøj til Møgelhøj, går gennem en lavning, hvor overfladevandet fra Ejer Bjerges højdepunkter bliver ført gennem. På ruten kan man desuden nyde udsigten over Elling og Guden­ådalen i det fjerne.

Man kan tydeligt fornemme, hvordan den sidste istid skabte en landskab med bjerge og dale, når man vandrer rundt blandt Danmarks højeste bjerge. 

Danmarks højeste bjerge

Vandreruter ved Himmelbjerget

Det mest kendte bjerg i Danmark er stadig Himmelbjerget, selv om det ikke hører til blandt Danmarks højeste bjerge. Der findes mange markerede ruter mellem Slåensø og Himmelbjerget. Man kan derfor gå kortere ruter, eller sammensætte de forskellige ruter til en længere vandring i det bakkede landskab.

Uanset rutens længde fornemmer man tydeligt variationen i landskabet. Med bakker, søer, skov, hede og moser. Og man kommer forbi forskellige seværdigheder, som f.eks H.C. Andersens bænke, han har fået 2 bænke opkaldt efter sig, en ved Slåensø og en nær Himmelbjerget, samt  Kongestolen. Højdepunktet er tårnet på Himmelbjerget. Tårnet er opført for at ære Kong Frederik d 7, og blev færdigt i 1875. På en frise på tårnet står der ”Til minde om Kongen – Frederik d. 7. – det danske Folks Ven – Grundlovens Giver”. Tæt på stien op til Himmelbjergets top står flere mindesten, der ærer borgere med særlig tilknytning til området, eller særlige begivenheder i Danmarkshistorien, f.eks kvinders stemmeret 1915.

Danmarks har et meget varieret terræn skabt af istiden og til dels ændret af mennesket. På kortere eller længere vandreture komme omkring Danmarks højeste bjerge, uden at der kræves mere udstyr end et par gode vandresko eller -støvler og en lille vandrerygsæk til mad og drikke . Og som belønning får man udsigt til den smukkeste danske natur fra under 200 højdemeter.

LÆS OGSÅ Himmelbjergruten