Danske dyr – miniguide

Selvom Danmark arealmæssigt er et lille land, har vi et rigt dyreliv.

Man kan finde alt fra bitte små insekter til større pattedyr i den danske natur.

En del danske dyr er truede og findes kun i enkelte områder i Danmark. Så det er oplagt at kombinere en vandretur med at se nogle danske dyr.

Danske dyr

Insekter

Der er omkring 20.00 arter af insekter i Danmark. Langt de fleste af dem kan man se bare ved at bevæge sig uden for døren. Men nogle af insekterne er sjældne og findes kun i bestemte områder af Danmark. 

F.eks kan Stor slørvinge ses ved Villestrup å i Himmerland efter at den har været forsvundet i 50 år. 

Sortplettet Blåfugl som før var udbredt i hele Danmark, findes nu kun på Møn. Så en vandretur ved Høvblege på Møn er faktisk den eneste chance for at se denne sommerfugl i vild natur.

Krybdyr og padder

På en vandretur gennem klitter eller over heden kan man være heldig at se en hugorm. Mens snogen kan ses i skoven og ved vandløb. Stålormen er en øgle, som er meget almindelig, men sjældent ses. Krybdyr er den gruppe af danske dyr, med færrest arter.

Der findes 14 paddearter i Danmark, og de er alle fredede. Mere end halvdelen af dem betragtes som sjældne. De største bestande af Løgfrøen findes i den vestlige del af Sønderjylland, på Djursland og omkring Viborg, samt Nordøstsjælland. Man kan også være heldig at se den sjældne Løgfrø på en vandretur ved Tinnet Krat i Midtjylland. 

I Danmark findes Latterfrøen kun på Bornholm ved større vandhuller og søer. Den har fået sit navn efter lyden af dens kvækken, som nærmest lyder som latter.

Fugle

Fugle er en af de grupper af danske dyr med flest arter. Fra den mindste Fuglekongen til den største Havørnen, målt i vingefang.

De mange fuglereservater i Danmark giver gode muligheder for at se fugle. 

Du kan være heldig at se fiskeørn og havørne på en vandretur ved Stubbe Sø og Ulstrup Ådal.

På en aften vandretur ved Ribe Vesterå eller Østerå om foråret eller efteråret kan man opleve det fantastiske naturfænomen “Sort Sol”, hvor mange tusinde stære danser på aftenhimlen.

Pattedyr

Den gruppe af danske dyr indeholder dyregrupperne insektædere, flagermus, harer, gnavere, rovdyr, sæler, hvaler og hovdyr. Der er ca 50 arter af vilde pattedyr i Danmark

På vandreture i skove, på heder, ved søer og langs bælt og hav er det muligt at se pattedyr. 

De mest truede arter i Danmark er bl.a. hare, hasselmus, oddere, gråsæl, marsvin og nogle af flagermus arterne. 

Odderen er næsten udryddet på Sjælland, og mest almindelig i Midt- og Nordjylland. 

Haren er næsten udryddet i den nordlige del af Jylland på grund af manglende levesteder. Men man kan se harer på Sjælland eller Lolland-Falster. Haren lever i det åbne land.

Hasselmusen lever hvor der er krat og lysåben skov. Den er meget truet da dens levesteder ligger som små klatter i den danske natur og det nedsætter muligheder for at finde andre hasselmus at parre sig med.

Hvis man tager en vandretur på Endelave, er der rig mulighed for at se kaniner. 

Kronvildt ser man kun i Jylland og på Sjælland. En af de største flokke af kronvildt lever på Vind Hede sydvest for Holstebro. 

Som vandrer, har man rig mulighed for at se danske dyr på sin vandretur. Nogle af arterne findes overalt i Danmark, mens man må tage specielle steder hen for at se de mere sjældne dyr. 

LÆS OGSÅ Tæger og Flåter